Tuesday, March 13, 2012

serama remaja


remaja baru bergaya.....ayam garang lawan tangan ..gaya lonjak julang dada... ayam baru naik..tengkuk dalam ada potensi selam aktif>......

No comments:

Post a Comment